Team

Zwangerschap en geboorte zijn bijzondere en unieke gebeurtenissen in een mensenleven. De vroedvrouw kan heel wat betekenen in deze periode. De kracht van vrouwen, en hun gezin, wordt versterkt door de kracht van de vroedvrouw. ‘InTeam’ gaan we voor een onvergetelijke ervaring!

Joke Muyldermans

Vroedvrouw – lactatiekundige IBCLC

Joke Muyldermans studeerde in 2006 af als vroedvrouw aan de Erasmushogeschool Brussel. Nadien behaalde ze nog het diploma ‘Master in de Verpleegkunde en Vroedkunde'. Tijdens beide studies deed ze ervaring op in Senegal, Gambia en Rwanda, in kader van stage en ontwikkelingshulp.

Na 8 jaar werkzaam te zijn in de eerste lijn bij vzw De Bakermat startte Joke in 2015 haar eigen vroedvrouwenpraktijk op in de druivenstreek en Zuid-Brussel. Tijdens de vele jaren ervaring werd haar passie voor de thuiszorg en borstvoeding steeds groter. 

Om deze passie kracht bij te zetten is bijscholing en verdere ontwikkeling uiteraard belangrijk. In 2011 behaalde Joke het diploma lactatiekundige IBCLC (examen georganiseerd door de ‘International Board of Certified Lactation Consultants). In juni 2015 behaalde ze het getuigschrift ‘Gespecialiseerde toegepaste farmacologie’, om in de mogelijkheid te zijn bepaalde medicatie voor te schrijven.

Andere werkervaring

Sedert 2010 is Joke hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Vroedvrouwen, een vaktijdschrift uitgegeven door de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen. Een ideale job om steeds op de hoogte te blijven van nieuwe inzichten en onderzoeken.

Sinds 2012 is Joke 30% werkzaam als docent aan de opleiding Vroedkunde van de Erasmushogeschool Brussel. Een ideale manier om kennis en ervaring door te geven aan toekomstige collega vroedvrouwen.

Van 2014 tot 2018 was Joke voorzitter van de Vlaamse Beroeporganisatie van Vroedvrouwen. Een ideale functie om de belangen van de vroedvrouw te verdedigen, zodat alle moeders en baby’s van deze zorg gebruik kunnen maken. In 2018 werd de fakkel van voorzitterschap doorgegeven, maar blijft ze nog steeds actief als penningmeester en lid van het dagelijks bestuur. 

Privé

Achter elke man staat een sterke vrouw, maar omgekeerd is zeker ook waar. Joke is getrouwd met Nicolas en samen hebben ze vier kinderen, Luca (2010), Estelle (2012), Gaëlle (2014) en Axelle (2016). Zelf mama zijn maakt je niet zozeer een betere vroedvrouw, maar wel een andere zorgverlener. Zelf ervaren hoe fantastisch en noodzakelijk goede zorgen zijn, is een pluspunt. 

Klara Reumers

Vroedvrouw – psycholoog

Klara Reumers studeerde in 2016 af als vroedvrouw aan de Vives Hogeschool te Kortrijk. Ze werd vroedvrouw om de passie voor het werken met en voor het kind, het nieuwe leven, verder te verwezenlijken, naast haar reeds behaalde diploma’s en functies. 

Klara studeerde in 2002 af als psycholoog aan de Lessius Hogeschool Antwerpen. Nadien behaalde ze nog het diploma ‘Licentiaat in de medische sociale wetenschappen’ in 2005. Als thesisonderzoek werd er een kwalitatief onderzoek gedaan in een Aids weeshuis te Zuid-Afrika. Na een korte tijd gewerkt te hebben als coördinator in de kraamzorg werd een overstap gemaakt als regioverantwoordelijke gezinszorg waar ze gedurende 5 jaar ervaring op deed. Het verlangen om te werken met kinderen bleef knagen, vandaar werd de overstap gemaakt naar de kinderopvang van de Stad Brussel, met als functie psycholoog en kwaliteitscoördinator. 

Vroedvrouw zijn is een passie. Tijdens de studies als vroedvrouw deed Klara ervaring op in verschillende ziekenhuizen en organisaties. De vraag naar goede begeleiding en ondersteuning kwam steeds naar boven tijdens de gesprekken met de toekomstige ouder. Om het belang en de nood hiervan verder uit te bouwen voor de toekomstige ouders wil ze dan ook verder inzetten op de eerste lijn. Samen op weg gaan en informatie geven is een heel mooi pad dat bewandeld wordt.  

Andere werkervaring

Sedert 2016 geeft Klara les bij “oppas zieke kinderen” bij Oziki. De studenten inlichten over de basiszorgen voor een kind wordt hier opgenomen en in de praktijk omgezet. 
Aangezien Klara ook psycholoog van opleiding is, is het uiteraard mogelijk om met haar een afspraak te maken voor emotionele en psychologische begeleiding.

Privé

Naast vroedvrouw is Klara ook moeder en echtgenote, met een man aan haar zij die mogelijk maakt haar passie te volgen. Klara is getrouwd met Lawrence en samen hebben ze drie kinderen, Miroo Nova (2008), Cass Victor (2009), Gloria Ellis (2011). Zelf als mama door het leven gaan is een grote verrijking zowel persoonlijk als professioneel, het geeft de mogelijkheid de opgedane kennis door te kunnen geven aan de toekomstige ouder(s).
Joke Muyldermans
Klein Vuurgatstraat 3
1560 Hoeilaart
Telefoon
0498 48 11 02
E-mail
info@inteam-vroedvrouwenpraktijk.be